Om Oss

Limhamns Industriservice – en verkstad för de mest avancerade lösningarna

När Tomas Knutsson under 80-talet inledde sin bana som reparatör av mobila radio- och kommunikationssystem hade ingen kunnat ana att det skulle leda till grundläggandet av ett av Sveriges mest kompetenta teknikföretag. Efter ytterligare några år inom underhåll av grafiska maskiner startade han Limhamns Industriservice, inriktat på underhåll, mekanik och specialkonstruktion av industriella maskiner. 

Verksamheten blev snabbt en välkänd del av sydsveriges industriliv och attraherade skickliga specialister, av vilka flera ännu är aktiva i företaget. Efterhand som kompetensen anslöt sig, växte verksamheten inom relaterade områden, såsom motorreparation, tryckluftsteknik, hydraulik, automation, slipteknik. 

Efter åtta år i Kockums lokaler, flyttade företaget till nya i Lockarp, där de finns än idag. Grundfilosofin bygger på personlig specialisering och manuell kompetens. Företagets expertis löser och hanterar problem andra ofta misslyckats med. I synnerhet i sammanhang där man hyst alltför stor tilltro till robotiserade lösningar.

‘‘När vi lagar frekvensstyrningar får vi ofta byta IGVT-puckar och kondingar.’’

Verksamheten ställer utifrån detta hantverksspecifika krav som endast kan uppnås ifall personalen har djupgående kunskaper, där ofta fritidsintresse och arbete överlappar. De anställda får ofta tänka utanför konventionella ramar och leverera specialbyggda lösningar.

‘‘Andra spänner upp stycket i portalfräsen. Vi kör hellre i Sippen.’’

Bland deras 3000 återkommande och trogna kunder – där stora företag som Cementa, EON och Räddningstjänsten, samt samarbetsparter som Atlas Copco samt Deutz ingår – är Limhamns Industriservice en etablerad expertis man vänder sig till för avancerade tjänster.

Det senaste affärsområdet utgör helhetslösningar inom verkstadsflytt. Där även krävande moment som återmontering och kalibrering ingår.

‘‘En kund undrade varför vi återmonterat en maskin en hundradels millimeter snett. Vi fick förklara att eftersom den fungerat väl på det viset innan, så ansåg vi att den mådde bäst av att vi återskapade dess ursprungliga miljö.’’

Yngre, tekniskt noggranna som sporras av att arbeta under de högsta kompetenskraven har utomordentliga möjligheter att utvecklas hos Limhamns Industriservice. På samma vis som när forna tiders skråmästare förde vidare sina hemligheter till begåvade gesäller och lärlingar.

Vår affärside

Totallösning, en förmåga att ändra och leverera vad än kunder behöver hjälp med. Vi blir ihågkomna för att vi löser problemen ingen annan kan lösa.