2015-05-04

Ett skepp kommer lastat

Att lasta av Cement från en båt kräver att hjälpgeneratorn går på full kapacitet i upp till ett par dygn. Generatorn drivs av diesel vilket både är dyrt och mindre bra miljömässigt. Heidelberg Cement Group (Cementa) i Stockholm kontaktade Limhamns Industriservice och ville ha hjälp med att lösa detta. Fanns det något sätt att ersätta dieseln och samtidigt utan att störa driften?

Två av Limhamns medarbetare fick i uppdrag att komma med en lösning.

Anders Larsson Blücher berättar:

"-Det var ett intressant uppdrag eftersom kunden ville att vi skulle hitta ett sätt att låta driften av hjälpgeneratorn inte skulle stoppas. Vi skulle med andra ord se till att dieseldriften skulle övergå i eldrift utan att generatorn slutade arbeta."

Lösningen skulle bli att koppla in ström från land där båten dockade och hitta ett sätt att synkronisera kraftöverföringen under skiftet. För att klara detta åkte de med på ”Cementabåten” där delar av elbygget behövde ske. På land sattes ett elskåp med kablage som kunde kopplas till båten.

"-Vår lösning gjorde att vi kunde synkronisera dieseldriften av hjälpgeneratorn på båten med strömmen från land, berättar Anders vidare. När de låg i exakt läge med varandra så kunde dieseln stängas av och drivas vidare med el från elskåpet."

Den ekonomiska vinsten är uppenbar men också den miljömässiga, inte minst för de närboende kring Liljeholmen som nu slipper påverkas av ljud och dieselutsläpp från båten.

Bilderna visar några medarbetare från Limhamns som diskuterar lösningar på plats!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår