Uppdrag

Projekt Västra Hamnen

I samband med att BO01 färdigställdes i Västra Hamnen, så byggdes även skyttlar med solceller för att göra en byggnad mer energineutral.

För cirka två år sedan blåste denna lösning ner och man fick lov att återställa och samtidigt utföra vissa förändringar, exempelvis att sätta solpanelerna på taket istället för på skyttlarna för att få bättre verkningsgrad. En del mindre mekaniska lösningar förändrades samtidigt på befintliga skyttlar som också fick kanaltak istället.

I början på september i år skulle första lyften ske efter en sommar med planering, modifieringar och tillverkning av komponenter. Under tre dagar lyftes sedan de sex skyttlarna på plats och under cirka fem veckor var det en arbetsplats för justering och igångsättning.

I samband med arbetet byttes även kompressorn och med den tillhörande slangar. Arbetsmiljö och säkerhet var högt prioriterat av beställaren och krävde omfattande planering för att allt skulle ske utan avvikelser och med minimala störningar, vilket vi också klarade. Arbetet flöt på bra och vi fick eloge från och personer som rörde sig i området.